BÖCKER

1994 kom ett utskick från Gleerups förlag där man sökte författare till kursböcker inom fordonsprogrammet. Eftersom jag haft en del synpunkter på böcker man använt genom åren tyckte jag att det kunde vara intressant. Jag tog kontakt med redaktör Kenneth Göransson. Som en uppvärmning fick jag ett par manus för granskning. Efter detta diskuterade vi oss fram till att jag skulle skriva   arbetsböcker för Ottomotorer och Systemteknik ottomotorer.

Detta var ingen enkel uppgift! Om man kunnat arbeta på heltid hade det varit enklare men nu kunde det gå perioder utan bokskriverier och då blir det svårt att "komma in" i materialet igen. Man samlar bilder ur verkstadshandböcker lite här och där. Ibland skrev jag hemma och ibland på skolan. Det gällde att veta vilket material som var det senast bearbetade!

Första boken trycktes hösten 1996.

Om första boken var jobbig så var den andra, Systemteknik ottomotorer, fruktansvärd. Det visade sig nästan omöjligt att skriva en generell bok om ett så komplicerat område. Väljer man specifika system så kanske inte alla skolor har detta i sina samlingar. Ett inhopp med några kapitel i en faktabok för fordonskunskap gjorde arbetet ytterligare försenat.

Både faktaboken och kursboken blev klara i början av 1998 till stor lättnad för en författare och en redaktör.

Basboken har utkommit med andra upplagan och sjunde tryckningen!

Ottomotorer

Fordonskunskap bas.jpg (8580 bytes)

Systemteknik Ottomotorer.jpg (11515 bytes)

Denna sida uppdaterades senast 2006-11-08

© T. WINDLE TEKNIK