PROVAREN FINNS I TVÅ TYPER

Från början tillverkades Tail-Tester enbart för att testa uttaget på bilen. På önskemål från kunder utvecklades provaren så att den kunde användas vid provning av släpvagnar också.

Typ 1.
Denna provare har fast kabel och används för att prova släpvagns eluttag av 7-polig Bosch-typ. Genom sin kontruktion kan provningen genomföras av en person på någon minut.

Provaren har en patenterad jordfelsindikator som visar om uttagets jordning ej fungerar. Provningen av uttaget kan trots detta genomföras.

Typ 2.
På denna provare kan testkabeln demonteras och ersättas med en kabel som har uttag i stället för kontakt. Här kan släpvagnens kontakt anslutas.

Provaren matas från batteriladdare eller batteri via medföljande kablar. Nu kan belysningen på släpet tändas i tur och ordning för kontroll. En inbyggd automatsäkring skyddar provaren vid ev kortslutning.

Vid provning av släpvagnar fungerar inte jordfelsindikatorn.

 


Denna sida uppdaterades senast 2009-03-08

© T. WINDLE TEKNIK