TAIL-TESTER

Det finns ett antal olika provare för släpvagnsuttag. Alla som jag sett bygger på principen lamp/lysdiodindikering för varje funktion i uttaget och 5 m kabel för att kunna sitta i bilen och testa. Varför är Tail-Tester bättre?

Fördel 1.
Tail-Tester kontrollerar även jordförbindelsen och provningen kan genomföras även om denna saknas.

Fördel 2.
Provningen genoförs med belastning vilket är säkrare än att 50 mA tänder en lysdiod.

Fördel 3.
Provningen utförs vid släpvagnsuttaget. Vid felindikering kan man röra kontakten för att se om dålig kontakt är orsaken.

Fördel 4.
Med Typ 2 kan man underlätta kontroll och felsökning även på släpvagnar.


Denna sida uppdaterades senast 2014-03-15

© T. WINDLE TEKNIK