PATENT & MÖNSTERSKYDD

Parallellt med framtagning av Tail-Tester jobbade jag med mönsterskydd och patentansökan. Mönsterskydd var inga problem men patentansökan var lurigare. Att anlita en byrå var inte att tänka på. Jag fick kontakt med en ingenjör på en byrå som välvilligt hjälpte mig med tips. Patent ja! På vad då?

Ett av de stora problemen med eluttag för släpvagnsbelysning är att jordningen ofta saknas. Detta upptäcker man inte vid en vanlig kontroll med testlampa i uttaget. Det skulle dessutom störa provningen med instrument. Genom en särskild koppling med dioder i provaren uppnås två saker. Indikeringen av strömförande stift fungerar även utan jord i uttaget. En lysdiod indikerar felaktig jordförbindelse. Hör och häpna! Patentet gick igenom!

Då försäljningen inte blev av den omfattning som jag hoppats så lät jag patentet förfalla. Kostnaden blev för stor.

På en patentbyrå jag besökte "kläckte" någon namnet på apparaten. Trail-Tail-Tester var förslaget. Eftersom provaren i huvudsak var ämnad för personbilar så valde jag enbart Tail-Tester®.


Denna sida uppdaterades senast 2009-03-08

© T. WINDLE TEKNIK