PROVNING AV DRAGBIL (Typ 1 och 2)

1)    Stäng av alla strömbrytare på provaren (åt höger).

2)    Anslut provaren i fordonets eluttag.

3)    Tänd parkeringsljus.

4)    Nu ska lysdioderna vid 58L och 58R lysa. Ibland nyttjas en av dessa för andra funktioner.

5)    Om jordfelsindikatorn lyser, rör på kontakten och iaktta dioden. Om denna slocknar helt eller tidvis vid rörelse av kontakten kan det vara dålig kontakt. Tag i så fall ur kontakten och bryt isär stiften en aning med en liten skruvmejsel. Prova igen!

6)    Även om jordfelsindikatorn lyser kan provningen fullföljas.

7)    Drag strömbrytarna, en i taget, åt vänster och iaktta samtidigt belysningen på fordonet. OBS! Då strömmen tas från parkeringsljuset så kommer samtliga funktioner att lysa med fast sken, även blinkerts-lamporna. Grundprincipen är att om strömmen går från provaren till lamporna så går även strömmen från lamporna till uttaget.

PROVNING AV SLÄP (Typ 2)

När det gäller provning av släp så används Tail-Tester bara för att underlätta inkoppling av olika funktioner. Jordfelsindikatorn fungerar ej och lysdioderna indikerar bara att strömbrytaren är påslagen.

1)    Montera testkabeln med uttaget på.

2)    Anslut släpets kontakt till uttaget på Tail-Tester.

3)    Anslut Tail-Tester till batteri eller batteriladdare med de bifogade kablarna. OBS! Fel polaritet kan skada provaren! Vid kortslutning i släpet skyddas provaren av en automatsäkring.

4)    Nu kan strömbrytarna slås till i önskad ordning och belysningen på släpet kontrolleras. För att undvika överbelastning av automatsäk-ringen skall inte alla funktioner sättas på samtidigt.

5)    För att testa jordförbindelsen kan man göra så här.

a)    Slå till strömbrytarna för parkeringsljus och bromsljus.

b)    Om belysningen är svag och blinkertslamporna lyser svagt så saknas jordförbindelse. Prova med att röra kontakten i uttaget.

c)     Om det inte blir någon skillnad måste jordningen felsökas och åtgärdas!

 


tt3_nära_hor.jpg (85761 bytes)

Hämta instruktion

Tail-Tester (pdf 21,5 kB)

Denna sida uppdaterades senast 2009-03-08

© T. WINDLE TEKNIK